Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán

Nezanedbávejte požární ochranu !

Zajišťuji pro Vás tyto služby:

  1. Kontroly hasicích přístrojů
  2. Kontroly požárních vodovodů
  3. Kontroly požárně bezpečnostních zařízení
  4. Školení zaměstnanců ve všech objektech a požárních hlídek (hlídek vyjma staveb s vysokým požárním zatížením)
  5. Prodej a montáž hasicích přístrojů a hydrantových systémů včetně podzemních a nadzemních hydrantů
  6. Prodej bezpečnostního označení
  7. Plnění CO2


podklad